Osaajat ja yhteys

Osaajat ja yhteys

Miia Anttila
Toimitusjohtaja, CEO

Olen toiminut kiinteistöliiketoiminnan konsulttina 15 vuotta. Aloitin tekemällä kiinteistöarvioita ja vuodesta 2004 lähtien olen saanut työskennellä kansainvälisten asiakkaiden kanssa, pääsääntöisesti TEDD-projektien merkeissä. Vuosien varrella ja kokemuksen lisääntyessä olen siirtynyt asiantuntijaorganisaatioissa esimies- ja johtotehtäviin. Siksi tuntuukin luontevalta, että nykyinen haasteeni on johtaa ja kehittää Granlund Consultingista alansa johtotähti.

Oman osaamiseni keskiössä ovat kiinteistöstrategiat ja kiinteistöjohtamisen työkalut, kuten sisäinen vuokra. Asiakkaidemme organisaation tunteminen ja tukeminen ovat vahvasti mukana kaikessa asiakastyöskentelyssäni.

040 673 7479
firstname.lastname@granlund.fi

Ville Reinikainen
Toimialajohtaja, energia (Director, Energy)

Ympäristöasiat, erityisesti energiatehokkuuden kehittäminen, ovat aina olleet intohimoni. Tämä innostus onkin ohjannut voimakkaasti omaa tekemistäni monipuolisissa kiinteistökonsultoinnin tehtävissä, joita olen urani aikana saanut olla tekemässä.

Minulla on viidentoista vuoden kokemus rakennushankkeista ja kiinteistöjen ylläpitoprosessien kehittämisestä. Osaamiseni rakennetun ympäristön energiakysymyksissä on kehittynyt vahvaksi vuosien varrella, ollessani mukana vaikuttamassa hyvin erilaisissa projekteissa. Kokemukseni kautta voin tarjota parhaan mahdollisen asiantuntemuksen, jonka avulla etsimme asiakkaidemme kanssa oikeat ratkaisut energiatehokkuuden kehittämiseen.

050 541 5375
firstname.lastname@granlund.fi

Ritva Rissanen
Toimialajohtaja, omaisuudenhallinta (Director, Real Estate Management)

Olen koulutukseltani talonrakennustekniikan diplomi-insinööri. 25-vuotisella työurallani olen ollut ensin urakoitsijan palveluksessa, sitten tutkimusmaailmassa ja vuodesta 1998 kiinteistökonsulttina. Olen aina tuntenut vahvaa mielenkiintoa korjausrakentamiseen ja kunnossapitoasioihin. Konsultointiurallani olen ymmärtänyt yhä laaja-alaisemmin kiinteistöomaisuuden hallinnan toimintakenttää, kiinteistön hankinnasta omistamiseen ja ylläpitoon, kehittämiseen ja luopumiseen.

Kiinteistökonsultoinnissa tyytyväiset käyttäjät ovat koko liiketoiminnan edellytys. Teen lujasti töitä, jotta asiakkaamme kokevat onnistumisen elämyksiä matkalla kohti hallitumpaa ja tuottavampaa kiinteistöomaisuutta, käyttäjien hyvinvointia unohtamatta.

040 575 9454
firstname.lastname@granlund.fi

Piia Sormunen
Toimialajohtaja, neuvonantopalvelut (Director, Advisor Services)

Olen rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen ja vähähiilisen rakentamiseen keskittynyt tekniikan tohtori. Yli 20-vuotisen urani aikana olen työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä energia- ja ympäristökonsultoinnin parissa. Minulla on kokemusta kansallisista ja kansainvälisistä TK-tehtävistä, vahva osaaminen kouluksen saralla sekä opettajan pedagoginen pätevyys.

Olen kiinnostunut asiakkaidemme edelläkävijyyden varmistamisesta sekä kilpailukyvyn kasvattamisesta, niin asiakaskoulutuksen kuin TK-projektitoiminnan kautta. Haluan tuoda rakennus- ja kiinteistöalalle uudenlaisia työmenetelmiä, kuten vuorovaikutteista Big Room -työskentelyä, joka mahdollistaa hankkeiden tehokkaan läpiviennin ja korkeatasoisen laadun.

040 653 3118
firstname.lastname@granlund.fi

Jari Salmi
Toimialajohtaja, kustannusohjaus (Director, Cost Management)

Olen kustannus- ja määrälaskentaan vihkiytynyt talonrakennusinsinööri. Kokemusta on karttunut 80-luvun loppupuolelta alkaen monenlaisten rakennushankkeiden määrä- ja kustannuslaskentatehtävistä, monipuolisesti niin uudis- , peruskorjaus- kuin aluerakentamishankkeidenkin parista.

Erityisenä mielenkiinnon kohteenani minulla ovat projektit, joissa voi olla mukana kustannusohjauksessa alusta lähtien, rakennuksen koko elinkaaren huomioiden. Olen toiminut laskentaosaston esimiehenä eri organisaatioissa kohta parikymmentä vuotta ja vuosien mittaan olenkin tottunut käyttämään yleisimpiä määrä- ja kustannuslaskentaohjelmistoja ja niiden sovelluksia.

043 820 0487
firstname.lastname@granlund.fi

Heli Kotilainen
Toimialajohtaja, ympäristö (Director, Sustainability)

Monipuolinen työkokemukseni yli 20 vuoden ajalta sisältää prosessien ja tuotteiden kehittämistä, markkinointia, muutosjohtamista, asiantuntija- ja esimiestehtäviä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Punaisena lankana kaikessa tekemisessä on kuitenkin kulkenut kiinnostus kestävään kehitykseen rakennetussa ympäristössä. Erityisesti Green Building Council Finlandin vetäjänä sain laajan kokonaiskuvan kiinteistö- ja rakennusalan vahvuuksiin ja haasteisiin Suomessa ja kansainvälisesti.

Olen kiinnostunut ympäristönäkökulman linkittämisestä yhä tiiviimmin ja aidosti osaksi sekä strategista johtamista että käytännön työtä. Haluan tarjota asiantuntijoidemme kanssa uudenlaisia palvelupaketteja niin julkiselle ja kuin yksityiselle sektorille. Yhtiömme laaja osaaminen muun muassa mallintamisessa yhdistettynä alueelliseen kehitysnäkökulmaan ja strategiseen johtamiseen tarjoavat hienoja mahdollisuuksia tehdä yhdessä töitä asiakkaidemme kanssa kohti kestävämpää ja viihtyisämpää ympäristöä.

040 579 3611
firstname.lastname@granlund.fi

Jari Loukiainen
Johtava asiantuntija, omaisuudenhallinta (Leading Expert, Property Management)

Ydinosaamiseni painottuu kiinteistöjen rakennusteknisiin selvityksiin, mutta ilokseni olen saanut tehdä myös muita, esimerkiksi vuokralaisvastuukysymyksiin liittyviä, konsultointitehtäviä. Ennen konsultointiuraani työskentelin kiinteistönhoitoalalla ja olen pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE + Kiinko) sekä kiinteistöjen lämpökamerakuvaaja.

Olen tehnyt konsulttina erilaisia kuntoselvityksiä yli 15 vuotta, joista projektipäällikkönä ja koordinoijana kokemusta on kertynyt 10 vuoden ajalta. Haluan jatkossakin olla aktiivisesti tekemisessä kiinteistöjen ja niiden sidosryhmien kanssa. Vastuualueenani ovat erityyppiset tekniset Due Diligence – sekä vuokralaisvastuiden selvitykset, mutta teemme varmasti vielä monipuolisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä eri kiinteistöalan tahojen kanssa.

040 574 9321
firstname.lastname@granlund.fi

Kristian Bäckström
Johtava asiantuntija, energia (Leading Expert, Energy)

Minulla on laaja kokemus LVI-suunnittelutehtävistä sekä energia- ja elinkaarisuunnittelutehtävistä. Erikoisosaamiseni ovat rakennusten energiankäyttö, energiatehokkuus, elinkaariominaisuudet ja elinkaarikustannukset sekä suunnittelun ohjaus energiatehokkuuden näkökulmasta.

Ohjelmistokehitys on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen mukana energialaskentaohjelma Riuskan kehitystiimissä ideoimassa ja määrittelemässä uusia ominaisuuksia ja toimintoja ohjelmaan.

050 556 5833
firstname.lastname@granlund.fi

Asta Autelo
Ryhmäpäällikkö, energia (Group Manager, Energy)

Minulla on kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta ja Granlundin palveluksessa olen kahdeksatta vuotta. Urallani olen työskennellyt monipuolisesti eri energianhallinnan, kiinteistöpalveluiden ja konsultointitehtävien parissa sekä kiinteistöjenhallintajärjestelmien kehityksessä. Viimeiset vuodet olen keskittynyt energiapalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Asiakkainani toimivat kiinteistöalan suuret yritykset kaupan, kaupunkien, valtion ja toimitilojen sektoreilta. Olen työskennellyt energianhallinnan parissa lähes koko urani ja tunnen asiakkaiden suurimmat ongelmat liittyen energianhallintaan ja osaan kehittää asiakkaan prosesseja niin että ne palvelevat asetettuja tavoitteita. Innostun aina uusista haasteista ja olen mielelläni mukana haastavissa projekteissa.

050 315 2526
firstname.lastname@granlund.fi

Teemu Salonen
Ryhmäpäällikkö, energia (Group Manager, Energy)

Olen toiminut urani aikana erilaisissa tehtävissä energia- elinkaari- ja ympäristösertifiointikonsultoinnin parissa. Minulla on laaja-alainen kokemus tavoista, joilla rakennushankkeiden ympäristötehokkuus varmistetaan. Erityisosaamiseni keskittyy energiaratkaisuihin ja uusiutuviin energiajärjestelmiin.

Mielenkiintoista työssäni ovat hankkeet, joissa energia- elinkaari- ja ympäristöasiat ovat vahvasti mukana alusta loppuun, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaalle parhaimman mahdollisen kokonaisuuden sekä luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja suunnittelusta ja ylläpitoon asti. Työssäni on erityisen tärkeää pystyä kehittymään jatkuvasti ja olla ajan hermolla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme aina uusinta tietoa ja osaamista heidän liiketoiminnan tueksi.

050 344 6589
firstname.lastname@granlund.fi

Erja Reinikainen
Johtava energia-asiantuntija, energia (Leading Energy Expert, Energy)

Minulla on talotekniikkatausta, yli 30 vuoden kokemus rakennusten energiankäyttöön ja -hankintaan liittyvistä konsultointitehtävistä ja pitkä kokemus ”kenttätöistä” energiakatselmoijana. Nykyisin tehtäviini kuuluu energiatehokkuuden varmistaminen uudis- ja peruskorjaushankkeissa sekä suunnittelun ohjaus energia- ja elinkaarinäkökulmasta.

Mielenkiintoisinta työssäni on hankekohtaisten erityiskysymysten ratkaiseminen ja tietysti suunnittelutiimin sparraus mm. energianhankintaan ja -kierrätykseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisen kiinnostavia ovat sairaalakohteet ja haasteelliset peruskorjaukset – näistä minulle onkin kertynyt kokemuksia useasta projektista. Olen myös laatinut eri tahoille energiatehokkaan rakentamisen ohjeita ja oppaita sekä ollut kehittämässä energiakatselmustoimintaa ja alan standardeja.

0500 850 129
firstname.lastname@granlund.fi

Tuomo Niemelä
Johtava energia-asiantuntija, ryhmäpäällikkö, energia (Leading Energy Expert, Team Manager, Energy)

Olen energia-, elinkaari- ja uusiutuvan energian konsultoinnin sekä energialaskennan ja alueellisen energiakonsultoinnin asiantuntija. Erikoisosaamisalueenani on MOBO-energiaoptimointi, jota käytetään rakennusten energiatehokkuusratkaisujen vertailuun ja kustannusoptimaalisten ratkaisujen määrittämiseen.

Osaamiseni kulmakiviä ovat uusiutuvien energialähteiden tuntemus sekä energiatehokkuusinvestointeihin ja -toimenpiteisiin liittyvä ratkaisukyky. Minulla on laajaa kokemusta rakennetun ympäristön energiaratkaisuista, niin ylläpidonaikaisen kuin uudis- ja peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden kehittämisessä. Lähes kymmenen vuoden monipuolinen talotekninen suunnittelukokemus luo osaamiselleni vahvan perustan.

040 662 1274
firstname.lastname@granlund.fi

Robert McGrath
Johtava asiantuntija (Senior Consultant)

I have over 15 years experience working in several different sectors including environmental, facility management, construction and manufacturing. I am passionate about environmental issues and through my work I have the opportunity provide clients solutions to identify and reduce the environmental impact of their properties and portfolio.

I am an expert in Life Cycle Analysis and a certified assessor in LEED & BREEAM. I have a broad knowledge base which has been developed through my studies and work life in international areas including Ireland, USA, Asia and Australia.

You can also contact me in Finnish.

050 315 2433
firstname.lastname@granlund.fi

Marko Puolakka
Asiakkuuspäällikkö (Account Manager)

Olen ratkonut energia-alan haasteita asiakkaiden kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Vahvinta osaamisaluettani ovat energiatehokkuuden johtaminen ja koulutus, mittaustekniikan osaaminen sekä raportointijärjestelmät. Työssäni yhdistän energiatehokkuuden osaamisen kiinteistöjen ylläpidon aikaisiin palvelutarpeisiin, jotka ovat minulle tuttuja mm. teollisuuden kunnossapidon puolelta. Koulutukseltani olen energiahuoltoon erikoistunut sähkötekniikan insinööri ja tradenomi (YAMK). Lisäksi minulla on ammatillisen opettajan pätevyys opettajakorkeakoulusta.

Minulla on työssäni käytännönläheinen lähestymistapa ja pyrinkin aina löytämään ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Työssäni kiinnostavinta on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja sen tehostaminen palveluidemme avulla. Erityisesti innostun uusien palvelukonseptien innovoinnista asiakastarpeen pohjalta.

040 838 2485
firstname.lastname@granlund.fi

Jori Reijula
Johtava asiantuntija, TkT

Olen tutkinut ja kehittänyt terveydenhuollon työprosesseja, käyttäjälähtöistä tilasuunnittelua, johtamista sekä hyvinvointiteknologiaa viimeisen 10 vuoden ajan. Olen opiskellut Lean-ajattelua Berkeleyn yliopistossa ja luennoinut runsaasti aiheesta. Suomessa olen toiminut projektipäällikkönä Leanin implementointihankkeissa, joiden tehtävänä on ollut kehittää Suomen yliopistosairaaloiden tilasuunnittelua ja työprosesseja.

Granlund Consultingin johtavana asiantuntijana haluan olla aktiivisesti kehittämässä tulevaisuuden työympäristöjä ja sairaaloita. Tehtäväni on realisoida tämä osaamiseni sekä terveydenhuollon että muiden yrityssektoreiden konsultointipalveluihin ja kehittää yritysten toiminnallista suunnittelua, päivittäistä johtamista, kommunikaatiota, kokouskäytäntöjä ja sparrata organisaatiot työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi koulutukset ja työpajafasilitoinnit, mm. BigRoom, kuuluvat toimenkuvaani.

045 847 1133
firstname.lastname@granlund.fi