Big Room -työpajat

Granlund Consulting tarjoaa asiakkaillemme Big Room -työpajat asiantuntijapalveluiden ja valvennuksen työmenetelmänä. Big Room -työskentely uudistaa kiinteistöalan toimintatapoja ja mahdollistaa laaja-alaisen, poikkitieteellisen ymmärryksen projektiin vaikuttavista asioista ja näkemyksistä.

Big Room -työpajoilla tehostamme koordinaattorimme johdolla projektien läpivientiä ja keskitymme juuri asiakkaan liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Big Room -työskentelyllä tuotamme tehokkaasti laadukasta asiantuntijapalvelua, vahvistaen asiakkaidemme liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Big Room voidaan käsittää fyysisenä tilana, jossa kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet on koottu työskentelemään samaan paikkaan. Toisaalta Big Room voidaan käsittää myös työskentelymenetelmänä, jossa pyritään vuorovaikutteiseen, hyvin koordinoituun työskentelytapaan. Menetelmää on käytetty niin avaruusteknologiassa (ESA), autojen suunnittelussa (Toyota) kuin rakentamisen allianssihankkeissa.

Granlund Consultingin Big Room -työpajat kokoavat huippuosaajamme sekä kaikki projektin osapuolet säännöllisin väliajoin samaan tilaan. Tarvittaessa mukana on myös loppukäyttäjä. Työskentelymenetelmässä panostetaan yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja luodaan yhteiset tavoitteet, tahtotila ja ymmärrys perinteisen autoritäärisen projektityöskentelyn sijaan. Olennaisena osana työpajatyöskentelyä on tehokkaan koordinaattorimme toiminta, joka suunnittelee ja ohjaa prosessia eteenpäin.

Tällä intensiivisellä ja osallistavalla työskentelymenetelmällä tehostetaan hankkeen etenemistä ja saavutetaan nopeammassa ajassa laadukkaampi lopputulos. Tarjoamme asiakkaallemme vaikuttamisen mahdollisuudet koko projektin läpi.

Neuvonanto

Haluatko kuulla lisää?

Piia Sormunen
Toimialajohtaja, neuvonantopalvelut (Director, Advisor Services)

etunimi.sukunimi@granlund.fi
040 653 3118

Lue lisää »

Jaa artikkeli